Första Hjälpen 112 erbjuder utbildning i Första hjälpen L-abc, Barnolycksfall, D-HLR med defibrillator dvs en halvautomatisk hjärtstartare och hjärtlungräddning HLR.
Första hjälpen utbildningförstahjälpen hlr DHLRkurser i första hjälpen

FÖRSTA HJÄLPEN HEMHLR UTBILDNINGARLÄNKARKONTAKT

Första Hjälpen 112 erbjuder utbildning i Första hjälpen L-abc, Barnolycksfall, Akutomhändertagande, Barnsäkerhet, D-HLR med defibrillator dvs en halvautomatisk hjärtstartare och hjärtlungräddning HLR 

Första Hjälpen 112 erbjuder utbildning i HLR Första hjälpen
L-abc
, Barnolycksfall, Akutomhändertagande, Barnsäkerhet, D-HLR med defibrillator dvs en halvautomatisk hjärtstartare och hjärtlungräddning HLR.

Kurser i HLR, hjärtlungräddning, D-HLR & Första Hjälpen L-abc samt Barnolycksfall och Barnsäkerhet har utförts sedan 1999 enligt riktlinjer och anvisningar för HLR och Första Hjälpen på arbetsplatser, för privatpersoner samt HLR instruktörer. HLR är förkortning för Hjärtlungräddning och L-abc i Första Hjälpen är förkortning för Lägesbedömning, Andning, Blödning, Chock. Som tillägg till olika första hjälpen & hlr kurser finns en påbyggnadsutbildning i D-HLR - HLR med hjärtstartare som tar ca 1½ - 3 timmar beroende på antal deltagare och innehåller teori med praktiska övningar.

Första hjälpen kurser i Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Stockholm, Mälardalen, Örebro län och Östergötlands län Våra Första hjälpen lärare med sjukvårdsbakgrund är certifierade HLR instruktörer och utför kurser från sina hemorter på olika platser i Sverige, främst i Västra Götaland, Stockholm och Skåne Län.

Fler områden planeras framöver och målet är att utbilda i Första hjälpen, HLR , barnolycksfall, hjärtlungräddning samt barnsäkerhet där du befinner dig.

Arbetsmiljölagen kräver "Första Hjälpen och HLR på arbetsplatsen" och utifrån dessa regler ser vi till att företag, offentlig verksamhet, skola & barnomsorg får följande utbildningar; Tveka inte att kontakta oss för att jämföra våra HLR utbildningar med andra. Vårt fokus är bra priser med kvalité.

Eftersom vi ofta är ute och utbildar på olika arbetsplatser är det enklast att nå oss via e-post som vi läser varje dag. Gå direkt till vår kontaktsida >>

Kombinationspaket Hjärtstartare Defibrillator & Utbildning

HLR Hjärtlungräddning Första hjälpen
HLRFÖRSTA HJÄLPEN
Instruktör DHLR
HLR INSTRUKTÖRDHLR

Kontakta oss gärna för mer information:
Mail: info@forstahjalpen112.se
Telefon: 0764 222 700
första hjälpen nyheter
Kombinationspaket Hjärtstartare Defibrillator & Utbildning DHLR
Kontakta oss för Kombinationspaket:
Utbildning i HLR/Hjärtlungräddning &
Hjärtstartare / Defibrillator
, klicka här >>
HLR - Information om HLR och Första Hjälpen
HLR innebär Vuxen HLR - Hjärtlungräddning och Första Hjälpen är L-abc (lägesbedömning, andning, blödning, chock)

HLR utbildning och kurs i hjärtlungräddning och Första Hjälpen riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, skolor, föreningar, organisationer m.fl.

HLR - Hjärt-lungräddning - D-HLR - Hjärtochlungräddning - HLR - Första hjälpen och HLR Utbildningar för att Rädda Liv.

Varje år drabbas nästan 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige, av dessa överlever endast ca 400 personer eftersom ingen gett livräddande Första Hjälpen åtgärder som HLR Hjärtlungräddning. Vi skulle kunna rädda många fler om fler vet hur man gör Första Hjälpen LABC och Hjärt-lungräddning (HLR) och det fanns fler hjärtstartare tillgängliga. Vid ett hjärtstopp eller andningsstopp är de första minuterna avgörande för att personen ska ha en chans att överleva. Det som krävs är att hjärt-lungräddning HLR påbörjas omedelbart och att en stöt från en hjärtstartare kan ges. Så här gör du hjärt-lungräddning – HLR. Vid ett hjärtstopp klarar inte hjärtat att pumpa ut blod själv, då måste man pumpa runt blodet manuellt, det gör man genom hjärtlungräddning (HLR), 30 kraftiga tryck på bröstkorgen och 2 inblåsningar genom munnen. Innan du startar hjärtlungräddning HLR och livräddande Första hjälpen för barn eller vuxna måste du bedöma livstecken: kontrollera medvetande, andning och puls. Så här gör du HLR hjärtlungräddning. HLR görs genom kompressioner, tryck på bröstkorgen och inblåsningar.

För dig som vill lära dig grundläggande HLR & Första hjälpen finns kursen HLR samt AED/Hjärtstartare dvs D-hlr. I den lär du dig hlr och får in introduktion till hur en hjärtstartare/defibrillator fungerar. Målet är att du ska kunna påbörja HLR och förstahjälpen labc och våga använda en hjärtstartare/ defibrillator om någon i din närhet skulle drabbas av hjärtstopp.

Den som vill ha en djupare kunskap och träning i att göra HLR och använda hjärtstartare finns kursen D-HLR. Den är längre och mycket tid läggs på att öva i scenarier. För HLR till barn finns kursen livräddande första hjälp till barn. I den lär du dig hantera luftvägsstopp och att göra HLR på både små och stora barn, kursen innehåller också en tilläggsdel om akut allvarlig sjukdom som till exempel förgiftning eller brännskada. Kursen är avsedd för alla som kommer i kontakt med barn. Barn HLR är ett av flera Första Hjälpen avsnitt och ingår i utbildningar för förskolor och skolor under namnen Barnolycksfall eller Barnsäkerhet där man lär sig hur man gör om någon sätter i halsen, klämskador, kylskador, hastigt insjuknande såsom astma, allergi eller epilepsi, skärskador, sårskador, elskador osv. Barnolycksfall kallas för barn & ungdomsolycksfall i skolan för äldre barn. Av olika Första hjälpen avsnitt är L-abc dvs andning,blödning,chock de vanligaste åtgärderna man utgår ifrån på en HLR och förstahjälpen kurs.